Nederlands Francaise English Русский Г1алг1ай мотт
Tel: 09 223 03 23
Fax: 09 233 01 17

Хоамбар

КIалхах шоана кхоачама дIакхайкам нийслургба, тIера дола чулоацам хьагойташ бола, нагахьа санна, бе башха йоацаш шун хаттараш хилач, лораца даим бувзаме довла йиш хургья.

Сихха гIо эшача хана, хоам бе зIылергац! Шоашт моге, къамаьл де лорац, тIаккха шоай лазара хьоахамаш дикагIа дIаалургда шоанa цунга.
Дехар да, зем баккха, шо са дарбнеча хьаухаш хилача, сона аттагIа, дикагIа a шоанa дарба де могаргдолга, шоана оатхала чуратохкама чекхабоаккхаш...
Наггахь санна, Шоана лорий новкъостал эшача из белха тIа а воацаш (19.00 - 6.00), е цIенлора тIакхача хало йолаш...
Деррига хьехамаш, юхаоаламаш, лазарий тохкамаш лора тIавечал тIехьагIа дIанийслу.
Маьха лаьца хаттараш дале, укхаза хьажа: www.riziv.fgov.be

Балхо ха
Чуэцар дIаяздаьчар мара дац
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider


Top