Nederlands Francaise English Русский Г1алг1ай мотт
Tel: 09 223 03 23
Fax: 09 233 01 17

Зембар

Деррига хьехамаш, юхаоаламаш, лазарий тохкамаш лора тIавечал тIехьагIа дIанийслу. 
  1. Дехар да, зIылергий хабараш дарбний чуэцамa куц долаш мара ца дар, лор ший унхоша тIера ца ваккхар духьа.

  2. Лоро цхьаккха зIылерга тIа гIолла лазарий хьал оттадац.

  3. Хатторгаши кепкаьхаташи хьалдиза ха а, дакхайкам а беза, из чуэцама куц доаккхаш де декхарал да Шо.

  4. Харца дарбакаьхат даккха лора тIа ца ахар дехар да. Беррига хоамбар оаша лора дайкхабеш бола долач тайпар нийса харцо йоацаш хила безаш ба.

  5. Дарба молха каьхаташ унхочоа кулгашк луш мара хулац.

Балхо ха
Чуэцар дIаяздаьчар мара дац
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider


Top