Nederlands Francaise English Русский Г1алг1ай мотт
Tel: 09 223 03 23
Fax: 09 233 01 17

Advies

Advies, opvragen van resultaten kan in principe tijdens de spreekuren van de arts. Wij vragen u wel met aandrang om het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patient worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.
Houd het bij korte vragen. Voor langere besprekingen komt u beter naar de praktijk.

  1. Telefonisch kan geen diagnose of zelfs een verkeerde diagnose gesteld worden. Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

  2. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

  3. Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.

  4. Medicatievoorschriften worden niet aan derden meegegeven.

Openingsuren
Enkel op afspraak
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider


Top