Advies

Advies, opvragen van resultaten kan in principe tijdens de spreekuren van de arts. Wij vragen u wel met aandrang om het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patient worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.

Houd het bij korte vragen. Voor langere besprekingen komt u beter naar de praktijk.

  • Telefonisch kan geen diagnose of zelfs een verkeerde diagnose gesteld worden. Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.
  • Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
  • Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht.
  • Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.
  • Medicatievoorschriften worden niet aan derden meegegeven.
',