Privacyverklaring

De website www.sultigov.be (hierna: de “Website”) is eigendom van: Dr. SULTIGOV M. huisarts (BV) (hierna “Dr. Sultigov”, “Wij” en “Ons”)

Telefoon: +32 (0)483 82 06 48
Ondernemingsnr.: BE 0826.799.096

Gemeenteplein 12,
1853 Grimbergen
België

Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze website, online agenda en tijdens onze zorgverstrekking op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw medisch dossier.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring geven we je een inkijk over welke informatie we over jou hebben verzameld. Van zodra je onze website bezoekt, een afspraak boekt (telefonisch of online), dan deel je onvermijdelijk persoonsgegevens met ons. Denk bijvoorbeeld aan: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en rijksregisternummer.

Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om jou als natuurlijke persoon te gaan identificeren. Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Uiteraard is dit voor het soort dienstverlening, namelijk zorgverstrekking echt noodzakelijk.

We beloven dat we jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (verordening 2016/679).

2. Welke data verzamelen Wij?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Online agenda (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer);
  • Contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres);

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze Website, (online) agenda.

3. Bewaartermijn persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben, voor online agenda is dat naar het einde van uw afspraak.