Spoedgevallen

Wanneer dringende hulp nodig is, mag u altijd bellen! Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen. Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen!

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!