Tarieven

Uw arts is geconventioneerd en volgt binnen de vastgelegde consultatie-uren de tarieven van het RIZIV (de tarieven worden steeds afgerond op de halve euro). Volledige reeks van prijzen vind u op de website van www.riziv.fgov.be